درمان اعتیاد با روش DST (تدریجی) کنگره 60

درمان اعتیاد با روش DST (تدریجی) کنگره 60

در مرکز درمان اعتیاد ” روزبه ” علاوه بر درمان سمزدایی و درمانهای نگهدارنده ، روش بسیار درخشان کنگره شصت نیز انجام می گردد.

جمعیت احیای انسانی کنگره شصت با حدود 20 سال سابقه موفق در درمان با شربت OT تنیکچر در سراسر کشور ، توسط جناب مهندس دژاکام تاسیس گردیده و انسانها و خانواده های زیادی را از ورطه هولناک اعتیاد رهانیده است.

طی درمان با روش کنگره شصت ، بیمار اعتیاد پس از پذیرش و مشاوره اولیه و اعلام آمادگی ، مدت 10 ماه مورد تجویز داروی شربت OT قرار گرفته و در نهایت ، آزاد و رها از بند اعتیاد می گردد.

خوشبختانه جناب مهندس دژاکام اجازه انجام این روش در برخی مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را نیز تحت نظر راهنماییان کنگره شصت صادر نموده اند و مرکز ” روزبه ” نیز در این خصوص مورد عنایت قرار گرفته است و آقای شارود بهرامی پور  ، از راهنمایان موفق کنگره 60 بیماران بسیاری را تحت درمان و رهایی در مرکز روزبه داشته اند.